ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Michael Parks, P.E. is the owner of Green Shoe Garage, a custom electronics design studio and technology consultancy located in Southern Maryland. He produces the S.T.E.A.M. Power podcast to help raise public awareness of technical and scientific matters. Michael is also a licensed Professional Engineer in the state of Maryland and holds a Master’s degree in systems engineering from Johns Hopkins University.


AI on the Edge: Microchip and Embedded Machine Learning Mike Parks
Machine learning is giving rise to a new generation of automation technologies in terms of scale and capability. Integrating ML into new or existing products has never been easier. Microchip’s powerful combination of 32-bit microcontrollers and MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) empowers you to go from idea to product fast.

Rise of MicroPython in Embedded Development Mike Parks
Embedded systems rely on tight integration of hardware and firmware. For decades, the C language has dominated because of its performance characteristics. Today though, MicroPython is rapidly gaining interest in educational and maker communities as an intriguing alternative for numerous reasons.

Tankfull: An IoT Experimentation Platform Mike Parks
Learn how the Tankfull IIoT Demonstration Platform leverages the electronic hardware and IoT cloud software that support real-world remote monitoring and control of industrial equipment across the globe to provide analytics and visualizations to plant operators.

Beyond Top Secret: The Tech Behind Santa’s Sleigh Mike Parks
Santa Claus has got to be one of the most tech-savvy people in the world. Surely his sleigh is packed with cutting-edge electronics to ensure his success. While the exact specifications of his mobile command center are safely locked away at the North Pole, we can make some assumptions about the tech onboard.

A Look at Space Stations of the Past, Present, and Future Mike Parks
The exploration and long-term settlement of our solar system will be entirely different from European colonization. The extreme environment of space, the vast distances, lack of indigenous resources, and the act of leaving Earth’s surface will present challenges unique to our “star-ward” journeys.

Edge Computing and the Internet of Things Mike Parks
Edge computing enables IoT systems to not only reduce the amount of data they need to process but also be more judicious in what data is transmitted to the network.

RESTful APIs and Moving Data Across the Internet of Things Mike Parks
RESTful APIs are rapidly becoming a preferred method for IoT devices to communicate given that they are highly flexible, scalable, portable, capable of handling multiple data interchange formats, arguably easier to develop with, and offer better performance than some alternatives.

Wi-Fi Mesh and the Internet of Things Mike Parks
Using Wi-Fi mesh networking to support seamless, decentralized communication in IoT and IIoT could remove many of the roadblocks to achieving Industry 4.0.

Pull Up Your Pins: How to Size Pull-up Resistors Mike Parks
Whether to prevent floating I/O pins on an MCU or to provide an interface between two circuits, pull-up resistors are a necessity. But what size resistor should you use?

Mouser’s STEAMy Summer: Part 3 Mike Parks
For part 3 of “Mouser’s STEAMy Summer” series, we will go through each step to build the circuit and program the Arduino MKR1000 for your ultraviolet (UV) monitor and alert project so that you and your young, aspiring engineer can protect your family when you’re out enjoying the sun.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date